22k / 916 Gold Stopper charms / pendant

  • Giảm giá
  • Giá thông thường SGD$114.00
Đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


22k / 916 Gold Stopper charms / pendant
There are four different design 
Barcode Weight (Grams) Width (Cm) Inner Width (Cm)
CH3685, 0.37 0.45 0.38
CH3686, 0.38 0.45 0.38
CH3687, 0.37 0.45 0.38
CH3688, 0.36 0.45 0.38
CH3689, 0.63 0.67 0.48
CH3690, 0.64 0.67 0.48
CH3691, 0.66 0.67 0.48
CH3692, 0.66 0.67 0.48
CH3693, 0.5 0.65 0.48
CH3694, 0.48 0.65 0.48
CH3695, 0.51 0.65 0.48
CH3696, 0.47 0.65 0.48
CH3697, 0.48 0.65 0.48
CH3698, 0.46 0.65 0.48
CH3699, 0.5 0.65 0.48
CH3700, 0.47 0.65 0.48
CH3701, 0.71 0.65 0.48
CH3702, 0.72 0.65 0.48
CH3703, 0.69 0.65 0.48
CH3704, 0.7 0.65 0.48
CH3705, 1.11 0.87 0.52
CH3706, 1.14 0.87 0.52
CH3707, 1.08 0.87 0.52
CH3708, 1.12 0.87 0.52
CH3709, 1.09 0.88 0.52
CH3710, 1.13 0.88 0.52
CH3711, 1.09 0.88 0.52
CH3712, 1.08 0.88 0.52
CH3713, 0.83 0.86 0.52
CH3714, 0.81 0.86 0.52
CH3715, 0.79 0.86 0.52
CH3716, 0.84 0.86 0.52
CH3717, 1.77 1.1 0.55
CH3718, 1.81 1.1 0.55
CH3719, 1.78 1.1 0.55
CH3720, 1.72 1.1 0.55
CH3721, 1.74 1.1 0.55
CH3722, 1.77 1.1 0.55
CH3723, 1.74 1.1 0.55
CH3724, 1.75 1.1 0.55
CH3725, 1.16 1.08 0.55
CH3726, 1.23 1.08 0.55
CH3727, 1.23 1.08 0.55
CH3728, 1.24 1.08 0.55
CH3729, 1.18 1.08 0.55
CH3730, 1.3 1.08 0.55
CH3731, 1.24 1.08 0.55
CH3732, 1.23 1.08 0.55

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)