22k / 916 gold alphabet cutting design pendant

  • Giảm giá
  • Giá thông thường SGD$122.32
Đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


22k / 916 gold alphabet cutting design pendant

Hi all

PD1499 PD1500, Letter A, Weight 0.69 grams, Height 1.42 cm, Width 0.94 cm

PD1501, Letter A, Weight 0.67 grams, Height 1.42 cm, Width 0.94 cm

PD1502, Letter B, Weight 0.95 grams, Height 1.44 cm, Width 0.8 cm

PD1507, Letter F, Weight 0.93 grams, Height 1.44 cm, Width 0.77 cm

PD1506, Letter F, Weight 0.91 grams, Height 1.44 cm, Width 0.77 cm

PD1505, Letter F, Weight 0.82 grams, Height 1.44 cm, Width 0.77 cm

PD1508, Letter G, Weight 0.8 grams, Height 1.46 cm, Width 0.82 cm

PD1509, Letter G, Weight 0.82 grams, Height 1.46 cm, Width 0.82 cm

PD1510, Letter G, Weight 0.77 grams, Height 1.46 cm, Width 0.82 cm

PD1511, Letter H, Weight 1.08 grams, Height 1.44 cm, Width 0.86 cm

PD1514, Letter M, Weight 1.01 grams, Height 1.37 cm, Width 0.91 cm

PD1515, Letter M, Weight 1.09 grams, Height 1.37 cm, Width 0.91 cm

PD1516, Letter N, Weight 0.97 grams, Height 1.39 cm, Width 0.78 cm

PD1517, Letter N, Weight 0.98 grams, Height 1.39 cm, Width 0.78 cm

PD1518, Letter N, Weight 0.99 grams, Height 1.39 cm, Width 0.78 cm

PD1519, Letter N, Weight 1.00 grams, Height 1.39 cm, Width 0.78 cm

PD1520, Letter O, Weight 0.71 grams, Height 1.48 cm, Width 0.87 cm

PD1521, Letter P, Weight 0.79 grams, Height 1.43 cm, Width 0.81 cm

PD1522, Letter U, Weight 0.74 grams, Height 1.42 cm, Width 0.87 cm

PD1525, Letter W, Weight 0.91 grams, Height 1.33 cm, Width 0.87 cm

PD1524, Letter X, Weight 0.73 grams, Height 1.45 cm, Width 0.89 cm

PD1523, Letter V, Weight 0.82 grams, Height 1.45 cm, Width 0.89 cm

PD1503, Letter E, Weight 0.91 grams, Height 1.43 cm, Width 0.77 cm

PD1504, Letter E, Weight 0.86 grams, Height 1.43 cm, Width 0.77 cm

PD1512, Letter J, Weight 0.61 grams, Height 1.42 cm, Width 0.75 cm

PD1513, Letter J, Weight 0.62 grams, Height 1.42 cm, Width 0.75 cm


Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)